Alle Straßen in Leitzkau

StraßennamePLZOrtEinträgeVon ... bis
Friedenseiche 39279 Leitzkau Bamm to Ullmann 
Loburger 39279 Leitzkau 22 Abraham to Zieprich 
Zerbster 39279 Leitzkau 33 Beutelmann to Werner 
Mühlenstraße 39279 Leitzkau 17 Beutelmann to Zierdt 
Jesteburger Weg 39279 Leitzkau Blümke to Hoffmann 
Plankenbreite 39279 Leitzkau 15 Barnetz to Witt 
Winkel 39279 Leitzkau Busse to Sadurski 
Althaus 39279 Leitzkau 17 Bartonitz to Tietz 
Ladeburger 39279 Leitzkau Fink to Weber 
Alter Weg 39279 Leitzkau 39 Balasch to Wiedner 
Am Kriel 39279 Leitzkau Friedrich to Selmaier 
Karl-Marx-Straße 39279 Leitzkau 42 Bartonitz to Zippel 
Markt 39279 Leitzkau Bartonitz to Römer 
Am Schloß 39279 Leitzkau Linsdorf to Pacholke 
Kampfstraße 39279 Leitzkau 10 Binias to Wiest 
Feldstraße 39279 Leitzkau Berg to Reinicke 
Kirchsteig 39279 Leitzkau Kuhne to Wiebelitz 
Teichstraße 39279 Leitzkau Heinrichs to Walther 
Kirchstraße 39279 Leitzkau Betker to Nickel 
Dorfstraße 39279 Leitzkau 12 Brandt to Thiele 
Krugstraße 39279 Leitzkau Bräse to Krüger 
Lindauer Weg 39279 Leitzkau Mücke to Warminski